-->

Tin mới nhất

Tiền thưởng WM

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ - Tiền thưởng WMR
  1. Việc phân phối tiền thưởng hoàn toàn tự động và được phát hành từ ví WMID của chúng tôi với số tiền 0,03WMR.
  2. Phân phối tiền thưởng hoạt động trên bất kỳ lưu trữ.
  3. Tất cả các tham số để phát hành tiền thưởng được cấu hình từ tài khoản của bạn trong vài phút.
  4. Một khách truy cập duy nhất (kiểm tra tính duy nhất theo IP và WMID) của trang web của bạn sẽ chỉ có thể nhận được phần thưởng chỉ 1 lần trong phạm vi bạn chỉ định (từ 3 đến 24 giờ).
  5. Cơ hội tham gia chương trình liên kết, thông tin về phần thưởng của bạn sẽ xuất hiện trên một số trang web cùng một lúc

bonuswm.org - сервис раздачи бонусов webmoney

2 nhận xét: